Szablon:Item

Z Terraria Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Lua logo.svg
Ten szablon wykorzystuje Moduł:Item, będący skryptem napisanym w języku programowania Lua. Aby lepiej zapoznać się z tym językiem odwiedź podane strony wikipedia:Lua oraz mw:Extension:Scribunto.

This template adds rows to the table "Imageinfo", which is declared by the template Image. View table.

Template-info.svg Dokumentacja Poniższa dokumentacja jest załączona do Szablon:Item/doc. (edytuj | historia)

Kompleksowy szablon do wyświetlania nazwy/ikony/linku dla danego elementu.

Domyślnie wyświetla link do elementu i dodaje ikonę elementu przed nim.

Sposób użycia[edytuj kod]

Wszystkie parametry są opcjonalne. Mimo to niektóre kombinacje są nieprawidłowe i mogą powodować błędy, np. {{item|icons=no|mode=image}}

Zobacz przykłady poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

Pierwszy nie nazwany parametr

Domyślna nazwa wyświetlanego elementu, cel hiperłącza i nazwa pliku obrazu. Jeśli nie jest określony, spróbuje pobrać go z {{{id}}}.

Drugi nie nazwany parametr

Niestandardowy tekst linku, który może zawierać podział wiersza (<br />) i inny wikitext. Jeśli 's', 'es', 'ies' lub 'ves' zostanie przekazany jako tekst niestandardowy, zostanie on dołączony na końcu nazwy elementu. Pluralizm jest częściowo intuicyjny - dodanie 's' do Butterfly zwróci Butterflies. W przypadku języka innego niż angielski zostanie zastosowane automatyczne tłumaczenie.

t

Niestandardowy tekst hiperłącza zastąpi drugi nie nazwany parametr i będzie wyświetlany bez zmian, bez przetwarzania w liczbie mnogiej i automatycznego tłumaczenia.

mode

Tryb wyświetlania. Może być następujący:

 • image(Preferowany) lub imageonly lub onlyimage oznacza, że wyświetlony zostanie tylko obraz;
 • text(Preferowany) lub noimage oznacza, że obraz nie będzie wyświetlany;
 • table(Preferowany) lub 2-cell wyświetli kod 2 komórek dla tabeli. Jest to z grubsza skrót do {{item|mode=image|itemname}} || {{item|mode=text|itemname}}

Użyj jak najlepiej wartości preferowanych, aby uzyskać najlepszą wydajność.

image

Nazwa pliku obrazu, bez nawiasów ani "File:" (musi zawierać rozszerzenie pliku, np. Parrot.png).

Możesz określić wiele obrazów, po prostu oddziel nazwy plików ukośnikami (np. Parrot.png/Parrot (umieszczony).png).

size

Niestandardowy rozmiar grafiki (szczegółowe informacje można znaleźć w Extended image syntax).

Możesz określić wiele rozmiarów, oddzielonych tylko ukośnikami (np. 32px/24x24px).

Gdy określono wiele obrazów:

  • Jeśli zostanie określony tylko jeden rozmiar, będzie on stosowany do wszystkich zdjęć
  • Jeśli rozmiar jest mniejszy niż obraz, dodatkowe obrazy zostaną wyświetlone tak, jakby nie miały argumentu rozmiaru
  • Jeśli rozmiar jest większy niż obraz, dodatkowe rozmiary zostaną po prostu zignorowane.

Możesz też dołączyć *[factor], aby przeskalować obraz, np. 24x24px*0.5, 24px*0.5/24px*2 ... And you can append it with *[factor] to scale image, e.g. 24x24px*0.5, 24px*0.5/24px*2 ...

scale

Obrazy zostaną przeskalowane na podstawie size i scale. na przykład |size=32x32px|scale=0.5 jest równe |size=16x16px. Pomnoży to współczynnik skali w parametrze wielkości, |size=32x32px*0.5|scale=0.5 jest równy |size=8x8px. Skalę można ustawić za pomocą opcji.

maxsize

Limit rozmiaru obrazu. Przy użyciu standardowej składni rozmiaru obrazu, np. 32px/24x24px. zostanie zastosowany po przeskalowaniu.

ext

Rozszerzenie pliku obrazu, domyślnie jest to png. Obowiązuje tylko wtedy, gdy na wejściu nie ma obrazu.

link

Niestandardowy cel hiperłącza. Jeśli podano puste pole (tzn. |link=|), element pozostanie bez ustawionego hiperłącza (patrz przykład poniżej). Uwaga: eicons będzie najpierw opierać się na hiperłączu.

nolink = y/yes

Tak sam jak w przypadku |link=|, ważny tylko wtedy, gdy nie ma danych dla link. Jeśli użyjesz |link=somelink|nolink=y, zostanie ono zignorowane.

anchor = y/yes

Jeśli jest ustawiony, utworzy zakotwiczenie dla {{{1}}}.

note

Dodatkowy tekst informacyjny. Domyślnie będzie wyświetlany jako mniejszy i szary tekst między nazwą przedmiotu a ikonami platformy i bez hiperłącza.

note2

Kolejny tekst informacyjny. Domyślnie będzie wyświetlany jako szary tekst w normalnym rozmiarze, bez hiperłącza, i zawsze zajmując jedną linię.

wrap = y/yes

Obowiązuje tylko wtedy, gdy nie ma danych wejściowych o identyfikatorze id= lub note2=. Jeśli jest ustawiony, ikony platformy i/lub notatka będą wyświetlane w nowym wierszu.

icons = n/no/y/yes

n/no = pomija ikony platformy; domyślnie jest yes.

id

Numer Id, zostanie wyświetlona informacje o identyfikatorze (lub innym typie).

type

Typ identyfikatora, bez rozróżniania wielkości liter, domyślnie jest to item, ważny tylko wtedy, gdy id jest ustawiony. Może być tile, wall, npc, mount, buff, debuff, projectile, lub armor. Wszystkie pozostałe wartości są traktowane jako item.

showid = y/yes/n/no

Jawnie włącza/wyłącza wyświetlanie identyfikatora. Domyślnie jest włączony, gdy id jest ustawiony, wyłączony, gdy id nie jest ustawiony. Jeśli showid jest włączony i id nie jest ustawiony, automatycznie pobierze identyfikator z bazy danych (używając szablonów danych takich jak {{itemIdFromName}}, zgodnie z wartością type).

small = y/yes

Zmniejsza rozmiar ikon platformy (przydatne, gdy problemem jest miejsce).

class

Niestandardowe klasy CSS. Istnieje kilka predefiniowanych klas do określonego celu formatowania (patrz przykłady poniżej). W razie potrzeby możesz dodać swoje.

css or style

Niestandardowe reguły stylu css.

Przykłady[edytuj kod]

Podstawowe[edytuj kod]

Wynik Kod Uwagi
ŁóżkoŁóżko {{item|Bed}} Podstawowe zastosowanie.
Format:CFormat:CPC, Konsole, oraz Urządenia mobilne {{item|Format:C}} ":" wewnątrz nazwy przedmiotu.
Nasycenie broni: jadNasycenie broni: jad {{item|Weapon Imbue: Venom}} ": " wewnątrz nazwy przedmiotu.
ŁóżkoJakieś łóżko {{item|Bed|Jakieś łóżko}} Własny tekst.
Nóż psychopatyNóż psychopatyPC, Konsole, oraz Urządenia mobilne MotylMotyl {{item|Psycho Knife|s}} {{item|Butterfly|s}} liczba mnoga.
Drewniany mieczDrewniany miecz
Wewnętrzne ID przedmiotu: 24
{{item|id=24}} automatyczne pobieranie nazwy z identyfikatora.
Drewniany mieczDrewniany miecz {{item|id=24|showid=no}} automatyczne pobieranie nazwy z identyfikatora, bez jego wyświetlania.
Drewniany mieczMoja najlepsza broń
Wewnętrzne ID przedmiotu: 24
{{item|id=24|t=Moja najlepsza broń}} automatyczne pobieranie nazwy z identyfikatora.
DezorientacjaDezorientacja
Wewnętrzne ID wzmocnienia: 31
{{item|id=31|type=buff}} automatyczne pobieranie nazwy buffa z id.
Ściana MięchaŚciana Mięcha {{item|Wall of Flesh|size=32px}} niestandardowy rozmiar obrazu. (Przeczytaj Extended image syntax, aby uzyskać szczegółowe informacje).
Ściana MięchaŚciana
Schabu
{{item|Wall of Flesh|size=32px|Ściana<br/>Schabu}} Tekst niestandardowy w wielu wierszach.
Ściana MięchaŚciana
Schabu
{{item|Wall of Flesh|size=32px|Ściana<br/>Schabu|class=multi-line}} Wiele linii wymaga klasy "wieloliniowej" do środkowego wyrównania w pionie.
Torba skarbówTorba skarbówPC, Konsole, oraz Urządenia mobilne {{item|Treasure Bag|s|ext=gif}} Niestandardowe rozszerzenie pliku obrazu.
Torba skarbówTorba skarbów(Tryb Eksperta)PC, Konsole, oraz Urządenia mobilne {{item|Treasure Bag|s|note={{small|(Tryb Eksperta)}}|ext=gif}} Notatka.
Papuga-chowaniecPapużka {{item|Pet Parrot|image=Parrot.png|Papużka}} Niestandardowa nazwa pliku obrazu.
Papuga-chowaniecPapużka {{item|Pet Parrot|image=Parrot.png|Papużka|ext=jpg}} Wyświetli Parrot.png, ext zostanie zignorowany, gdy zostanie podane image.
PapugaPapużka {{item|Parrot|link=Papuga-chowaniec|Papużka}} Niestandardowy cel hiperłącze.
Wosk pszczeliWosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS {{item|Beeswax|link=}} Brak ustawionego hiperłącza.
Wosk pszczeliWosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS {{item|Beeswax|nolink=y}} Brak ustawionego hiperłącza.
Wosk pszczeliWosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS {{item|Beeswax|nolink=y|link=Bee}} Jeśli link jest ustawiony, unlink=y zostanie nadpisany.
Wosk pszczeliWosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS {{item|Beeswax|small=y}} Małe ikony platformy.
Wosk pszczeliWosk pszczeli {{item|Beeswax|icons=no}} Nie wyświetli ikon platformy. (Będzie szybciej)
Wosk pszczeliWosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS
Wewnętrzne ID przedmiotu: 5019
{{item|Beeswax|id=5019}} Z informacją o identyfikatorze elementu
Wosk pszczeliWosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS
Wewnętrzne ID przedmiotu:
{{item|Beeswax|showid=y}} Auto Item ID.
Pet TiphiaPet TiphiaWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS
Wewnętrzne ID wzmocnienia: 204
{{item|Pet Tiphia|id=204|type=buff}} Inny typ identyfikatora, w tym przypadku Buff ID.
PrzewodnikPrzewodnik
Wewnętrzne ID NPC: 22
{{item|Guide|id=22|type=npc}} NPC ID.
DezorientacjaDezorientacja
Wewnętrzne ID wzmocnienia: 31
{{item|Confused|showid=y|type=buff}} Auto Buff ID
Wosk pszczeliWosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS
Wewnętrzne ID przedmiotu: 5019
{{item|Beeswax|id=5019|anchor=y}} Utworzy zakotwiczenie. Teraz {{PAGENAME}}#Beeswax umieści tutaj link.

Rozmiar i skala[edytuj kod]

Wynik Kod Uwagi
Wosk pszczeliWosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS {{item|Beeswax}} Rozmiar domyślny, ten obraz ma 32px wysokości.
Wosk pszczeliWosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS {{item|Beeswax|size=16px}} Niestandardowy rozmiar bezwzględny. (X16 pikseli)
Wosk pszczeliWosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS {{item|Beeswax|size=*0.5}} Niestandardowy rozmiar skalowania. (X16 pikseli)
Wosk pszczeliWosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS {{item|Beeswax|size=x40px*0.5}} Skalowany rozmiar bezwzględny.(x20 pikseli)
Wosk pszczeliWosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS {{item|Beeswax|scale=0.5}} Skalowanie. (x16px)
Wosk pszczeliWosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS {{item|Beeswax|size=40px*0.5|scale=2}} Połączenie skalowania i rozmiaru obrazu. (40px)
Wosk pszczeliWosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS {{item|Beeswax|maxsize=12px}} Maksymalny rozmiar.
Wosk pszczeliWosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS {{item|Beeswax|maxsize=40px}} Maksymalny rozmiar, bez zmiany.
Wosk pszczeliWosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS {{item|Beeswax|maxsize=12x16px}} Maksymalny rozmiar.
Wosk pszczeliWosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS {{item/options|scale=0.5}}{{item|Beeswax}}{{item/options|reset}} Zmienia skalę za pomocą opcji.
Wosk pszczeliWosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS {{item/options|scale=0.55}}{{item|Beeswax|size=*0.5}}{{item/options|reset}} Skalowanie podwójne.

Uwaga: Ze względu na sposób działania opcji [[File:]] działa, jeśli chcesz ustawić rozmiar (po skali) większy niż rozmiar obrazu początkowego, musisz ustawić go w DDpx lub DDxDDpx, a xDDpx będzie zostanie bez efektu. Na przykład w przypadku wosku pszczelego {{item|Beeswax|size=x40px}} nie będzie działać.

Wiele obrazów[edytuj kod]

Wynik Kod Uwagi
PiecPiecPiec {{item|Furnace|image=Furnace.png/Furnace_(placed).gif}} Wiele obrazów z automatycznym rozmiarem.
PiecPiecPiec {{item|Furnace|image=Furnace.png/Furnace_(placed).gif|size=20px}} Określono tylko jeden rozmiar, wszystkie obrazy będą używać tego samego rozmiaru.
PiecPiecPiec {{item|Furnace|image=Furnace.png/Furnace_(placed).gif|size=30px/20px}} Wiele obrazów o wielu rozmiarach.
PiecPiecPiec {{item|Furnace|image=Furnace.png/Furnace_(placed).gif|size=30px/20px/300px}} To samo co wyżej, dodanie kolejnego rozmiaru nie zadziała.
PiecPiecPiecPiec {{item|Furnace|image=Furnace.png/Furnace_(placed).gif/Hellforge.png|size=16px/50px}} Rozmiar jest mniejszy niż obraz, dodatkowy obraz użyje automatycznego rozmiaru.

Zawijanie, id oraz druga notka[edytuj kod]

wrap zadziała tylko wtedy gdy id oraz note2 zostaną ustawione.

Wynik Kod Uwagi
Wosk pszczeliWosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS {{item|Beeswax|wrap=y}} Jeśli są ikony platformy i nie ma notatki, ikony platformy zostaną zawinięte do następnego wiersza. Zwróć uwagę, że ikony platformy są wyświetlane w zmniejszonym rozmiarze.
ŁóżkoŁóżko(trochę opisu) {{item|Bed|wrap=y|note=(trochę opisu)}} Jeśli jest jakaś notatka, notatka zostanie zawinięta do następnej lini.
Wosk pszczeliWosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS(trochę opisu) {{item|Beeswax|wrap=y|note=(trochę opisu)}} Jeśli jest jakaś notatka , notatka zostanie wyświetlona w następnym wierszu, a ikony platformy pojawią się w tym samym wierszu.
Wosk pszczeliWosk pszczeli(trochę opisu)Wersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS
Wewnętrzne ID przedmiotu: 234
{{item|Beeswax|wrap=y|note=(trochę opisu)|id=234}} Jeśli podano id, notatki i eicony będą wyświetlane w tym samym wierszu, nawet jeśli ustawiono wrap=y.
Wosk pszczeliWosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS
trochę innego opisu.
{{item|Beeswax|wrap=y|note2=trochę innego opisu.}} note2 jest podobny do powyższego.
Wosk pszczeliWosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS
trochę innego opisu.
Wewnętrzne ID przedmiotu: 2384
{{item|Beeswax|id=2384|note2=trochę innego opisu.}} id oraz note2 zawsze zajmują jedną linię.

Tryb wyświetlania[edytuj kod]

Wynik Kod Uwagi
Wosk pszczeliWosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS
Wewnętrzne ID przedmiotu: 2384
{{item|Beeswax|id=2384}} Domyślnie wyświetla informacje o obrazie i tekście.
Wosk pszczeli {{item|Beeswax|mode=image|id=2384}} mode=image: Wyświetlany będzie tylko obraz, bez tekstu, bez notatek, bez identyfikatora i bez ikon platformy.
Wosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS(trochę opisu) {{item|Beeswax|mode=text|wrap=y|note=(trochę opisu)}} mode=text: obraz nie zostanie wyświetlony.
Wosk pszczeli Wosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS
Motyl Motyl(trochę opisu)
{| class="wikitable"
|{{item|Beeswax|mode=table}}
|-
|{{item|Butterfly|ies|note=(trochę opisu)|mode=table}}
|}
mode=table: dane wyjściowe jako dwie sąsiadujące komórki dla tabeli.
Wosk pszczeli Wosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS text
Motyl Motyl(trochę opisu) row 1
row 2
{| class="wikitable"
|{{item|Beeswax|mode=table}} || text
|-
|{{item|Butterfly|ies|note=(trochę opisu)|mode=table|rowspan=2}} || row 1
|-
| row 2
|}
mode=table: rozpiętość rzędów

Css i predefiniowane klasy[edytuj kod]

Wynik Kod Uwagi
Wosk pszczeliWosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS
Wewnętrzne ID przedmiotu: 2384
{{item|Beeswax|link=|id=2384|css=color:red;border: 2px solid blue;padding: 3px; background:#ccc}} Niestandardowe reguły css.
Wosk pszczeliWosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS
Wewnętrzne ID przedmiotu: 2384
{{item|Beeswax|id=2384|class=boldname}} Predefiniowana klasa: boldname, nazwa elementu zostanie pogrubiona.
Wosk pszczeliWosk pszczeliopisWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS
opis2
Wewnętrzne ID przedmiotu: 2384

Wosk pszczeliWosk pszczeliopisWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS
opis2
Wewnętrzne ID przedmiotu: 2384

Wosk pszczeliWosk pszczeliopisWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS
opis2
Wewnętrzne ID przedmiotu: 2384
{{item|Beeswax|id=2384|note=opis|note2=opis2|class=notecolor}}
{{item|Beeswax|id=2384|note=opis|note2=opis2|class=note2color}}
{{item|Beeswax|id=2384|note=opis|note2=opis2|css=color:red|class=note2color}}
Predefiniowana klasa: notecolor oraz note2color, note lub note2 będą wyświetlane odpowiednio w normalnym (odziedziczonym) kolorze tekstu.
Wosk pszczeliWosk pszczeliopisWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS
opis2
Wewnętrzne ID przedmiotu: 2384

Wosk pszczeliWosk pszczeliopisWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS
opis2
Wewnętrzne ID przedmiotu: 2384
{{item|Beeswax|id=2384|note=opis|note2=opis2|class=notecolor}}
{{item|Beeswax|id=2384|note=opis|note2=opis2|class=note2color}}
Predefiniowana klasa: notesize oraz note2size, note wyświetli się w normalnym rozmiarze natomiast note2 wyświetli się w odpowiednio zmniejszonym rozmiarze.
Wosk pszczeliWosk pszczeliopisWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS
opis2
Wewnętrzne ID przedmiotu: 2384

Wosk pszczeliWosk pszczeliopisWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS
opis2
Wewnętrzne ID przedmiotu: 2384

Wosk pszczeliWosk pszczeliopisWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS
opis2
Wewnętrzne ID przedmiotu: 2384
{{item|Beeswax|id=2384|note=opis|note2=opis2|class=textleft}}<br/>{{item|Beeswax|id=2384|note=opis|note2=opis2|class=textcenter}}<br/>{{item|Beeswax|id=2384|note=opis|note2=opis2|class=textright}} Predefiniowana klasa: textleft, textcenter, oraz textright, podobne do alignleft/aligncenter/alignright, ale zastosowane tylko do części tekstowej. alignleft/center/right można używać jednocześnie z text/align/center/right.
Wosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS
Wewnętrzne ID przedmiotu: 2384
{{item|Beeswax|id=2384|class=block|mode=text}} Predefiniowana klasa: block, element główny i element tekstowy będą wyświetlane jako element block (domyślnie jest to inline-block). Jest to praktyczne tylko wtedy, gdy mode=text jest ustawiony.
Wosk pszczeliWosk pszczeliopisWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS
opis2
Wewnętrzne ID przedmiotu: 2384
{{item|Beeswax|id=2384|note=opis|note2=opis2|class=notesize notecolor boldname|css=color:red}} Możesz określić wiele klas, oddzielając je spacją, i jednocześnie możesz określić niestandardowe reguły css.
<div style="width: 5em">{{item|Wall of Flesh|size=32px|class=break}}</div> Zawiń nazwę elementu dla długiego tekstu, gdy brakuje miejsca.

Przekształcanie[edytuj kod]

Możesz przekształcić obraz przedmiotu za pomocą tych klas CSS.

Transformacja zachodzi w środku obrazu, a jej efektywne wymiary zachowają oryginalne wartości obiektu, tak jakby były nietransformowane. Uważaj więc z używaniem rotate90 oraz rotate270.

Wynik Kod
PrzewodnikPrzewodnik {{item|Guide}}
PrzewodnikPrzewodnik {{item|Guide|class=mirror}}
PrzewodnikPrzewodnik {{item|Guide|class=flip}}
PrzewodnikPrzewodnik {{item|Guide|class=rotate90}}
PrzewodnikPrzewodnik {{item|Guide|class=rotate180}}
PrzewodnikPrzewodnik {{item|Guide|class=rotate270}}

Zmiana domyślnych ustawień[edytuj kod]

Możesz użyć {{item/options}}, aby ustawić/uzyskać i zresetować wartość domyślną niektórych opcji.

Zastosowanie[edytuj kod]

 • Ustaw: {{item/options|nolink=y|smallicons=no|...}} lub {{item/options|set|nolink=y|smallicons=no|...}}
 • Pobierz: {{item/options|get|nolink}}
 • Zresetuj: {{item/options|reset}} lub {{item/options|resetall}}
UWAGA: Aby uniknąć niepożądanych sytuacji, bardzo ważne jest jak najszybsze resetowanie opcji. Zwłaszcza należy zresetować opcje przed zakończeniem szablonu.

Wszystkie parametry:

Pierwszy nie nazwany parametr

Akcja. get lub load oznacza pobranie bieżącej wartości opcji, reset lub resetall oznacza zresetuj wszystkie opcje do wartości domyślnej, inne wartości (nie zawierają żadnych. jeśli chcesz, zalecamy użycie set dla lepszej czytelności) oznacza wartość ustawionych opcji.

Drugi nie nazwany parametr

Nazwa opcji, dla której chcesz uzyskać jej wartość, jest poprawna tylko wtedy, gdy akcja jest typu get. Można użyć small, smallicons, icons, mode, wrap, nolink, class, css lub style.

small/smallicons = y/yes/n/no

Obowiązuje tylko wtedy, gdy akcja jest typu set. Włącza/wyłącza zmniejszony rozmiar ikon platformy. Zobacz parametr {{item}} small.

icons = y/yes/n/no

Obowiązuje tylko wtedy, gdy akcja jest typu set. Włącza/wyłącza wyświetlanie ikony platformy. Po wyłączeniu {{item}} będzie szybszy. Zobacz parametr {{item}} icons.

mode

Obowiązuje tylko wtedy, gdy akcja jest typu set. Ustawia domyślną wartość dla parametru {{item}} mode. Możesz użyć dowolnej poprawnej wartości parametru trybu {{item}} i niepoprawnej wartości (zalecane użycie default, all, lub both dla lepszej czytelności) oznacza zmianę trybu z powrotem na domyślny. Zobacz parametr {{item}} mode.

wrap = y/yes/n/no

Obowiązuje tylko wtedy, gdy akcja jest typu set. Włącza/wyłącza zawijanie linii. Zobacz parametr {{item}} wrap.

anchor = y/yes/n/no

Obowiązuje tylko wtedy, gdy akcja jest typu set. Włącza/wyłącza zakotwiczenie. Zobacz parametr {{item}} anchor.

nolink = y/yes/n/no

Obowiązuje tylko wtedy, gdy akcja jest typu set. Włącza/wyłącza brak hiperłącza. Zobacz parametr {{item}} nolink.

class

Obowiązuje tylko wtedy, gdy akcja jest typu set. Domyślna wartość dla class. Zobacz parametr {{item}} class.

css/style

Obowiązuje tylko wtedy, gdy akcja jest typu set. Domyślna wartość dla css. Zobacz parametr {{item}} css.

maxsize

Obowiązuje tylko wtedy, gdy akcja jest typu set. Domyślna wartość dla maxsize. Zobacz parametr {{item}} maxsize.

showid

Obowiązuje tylko wtedy, gdy akcja jest typu set. Domyślna wartość dla showid. Zobacz parametr {{item}} showid.

Zobacz przykłady poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

Przykłady[edytuj kod]

Kod Wynik
Domyślnie: 

{{item|Beeswax|note=(opis)}}

wyłącz ikony platform: 
{{item/options|set|icons=no}}
{{item|Beeswax|note=(opis)}}

włącz ikony platform, oraz włącz małe ikony:
{{item/options|set|icons=y|smallicons=y}}
{{item|Beeswax|note=(opis)}}

włącz zawijanie wierszy, i ustaw tryb tekstu:
{{item/options|set|wrap=y|mode=text}}
{{item|Beeswax|note=(opis)}}

włącz tryb bez hiperłącza:
{{item/options|set|nolink=y}}
{{item|Beeswax|note=(opis)}}

Zostanie to zastąpione przez '''<code>link=</code>'''

{{item|Beeswax|note=(opis)|link=Bee}}

pobierz aktualne ustawienia:
nolink = {{item/options|get|nolink}} ; 
wrap = {{item/options|get|wrap}} ;
mode = {{item/options|get|mode}} ;

zresetuj wszystkie ustawienia:
{{item/options|reset}}
{{item|Beeswax|note=(opis)}}

niestandardowe css i klasy:
{{item/options|set|css=border:1px solid red;padding:3px}}
{{item|Beeswax|note=(opis)}}
{{item/options|set|class=boldname}}
{{item|Beeswax|note=(opis)}}

zresetuj wszystko:
{{item/options|resetall}}
{{item|Beeswax|note=(opis)}}

Domyślnie:

Wosk pszczeliWosk pszczeli(opis)Wersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS

wyłącz ikony platform:

Wosk pszczeliWosk pszczeli(opis)

włącz ikony platform, oraz włącz małe ikony:

Wosk pszczeliWosk pszczeli(opis)Wersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS

włącz zawijanie wierszy, i ustaw tryb tekstu:

Wosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS(opis)

włącz tryb bez hiperłącza:

Wosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS(opis)

Zostanie to zastąpione przez link=

Wosk pszczeliWersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS(opis)

pobierz aktualne ustawienia: nolink = y ; wrap = y ; mode = text ;

zresetuj wszystkie ustawienia:

Wosk pszczeliWosk pszczeli(opis)Wersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS

niestandardowe css i klasy:

Wosk pszczeliWosk pszczeli(opis)Wersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS

Wosk pszczeliWosk pszczeli(opis)Wersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS

zresetuj wszystko:

Wosk pszczeliWosk pszczeli(opis)Wersja na konsole starszej generacjiWersja na 3DS